Андрей Кръстев - маркетинг консултант

Ситуацията с коронавируса промени в изключително кратки срокове бизнеса в световен мащаб. От огромна важност за запазването на бизнесите и за тяхното успешно развитие в предизвикателствата на настоящите обстоятелства, е тяхното гъвкаво преструктуриране и активното, атрактивно и удобно за клиента представяне в интернет.

Като човек със собствена фирма (вече повече от 12 години) неведнъж ми се е налагало да действам бързо и да правя смели промени. По мое мнение всяка криза носи в себе си потенциал за разгръщане на бизнесите. За това разбира се е необходима гъвкава реакция спрямо новата ситуация.

Вярвам, че умният и навременен подход в дигитализирането на бизнеса може не само да го спаси, но и да доведе до неговото по-успешно разгръщане.

Сферите, в които съм работил през годините и контактите, които успях да създам ми позволиха да събера екип от специалисти (в сферата на онлайн маркетинга, фотографията, дигиталния и печатен дизайн и др.), с който предлагаме услуги по успешното дигитално (и не само) присъствие на клиентите  ни.

Това има две основни предимства:

Първо: Клиентите ни получават в пълнота услугата, за която имат нужда да наемат специалист, като за тях работят по-широк кръг специалисти и така те се възползват от по-качествена услуга.

Второ: Спестяване на разходи. Не се налага клиентите ни да инвестират в техника (компютър, качествен фотоапарат и др.), спестяват се разходи за офис (тъй като работим home office). Договаряме с тях удовлетворяваща цена и условия. Издаваме фактура за външна услуга.

За нас ще бъде удоволствие да Ви съдействаме в реализацията на Вашите идеи!

Публикации относно чат ботовете!

Клиентите, които ни се довериха:

Сподели в: