Среща на Андрей Кръстев със зам. министъра на МОСВ Николай Кънчев

Кандидата за кмет на с. Белозем и кандидат за общински съветник Андрей Кръстев, показва, че една предизборна кампания може да се гради не само върху обещания, но върху реални факти и действия.

Основни проблеми на с. Белозем са канализацията, водопровода, отводнителните канали, както и малкото нови съоръжения за игра на детските площадки.

По-голямата част от тези проблеми са в компетенцията на общинския съвет и общинския кмет, но въпреки това кандидата за кмет на с. Белозем и общински съветник, отиде до София и се срещна със заместник министъра на Министерство на околната среда и водите и член на управителния съвет на ПУДООС Николай Петров Кънчев.

На тази среща се обсъдиха възможностите за финансиране на проекти от ПУДООС  за изграждане на частична канализационна мрежа на с. Белозем. Г-н Кънчев, който е член на ВМРО изрази готовността си да подпомага за решаването на този сериозен проблем на с. Белозем!

Обсъждаха се още възможностите за осветяване на паркове и улици, за подмяна на осветлението с по енергийно ефективни съоръжения през Национален доверителен еко фонд. Такава инвестиция ще доведе до намаляване на разходите за електричество, които плаща общината.

Чрез проект „Чиста околна среда“ могат да се финансират проекти до 10 000 лв. за изграждане на градинки и подмяна на съоръжения за игра на децата.

Виждаме, че в лицето на Андрей Кръстев, белоземци могат да направят правилния избор, като го подкрепят с номер 34 за кмет на с. Белозем и за общински съветник с номер 34 и преференция 105

Сподели в: