Препоръки

РЕФЕРЕНЦИЯ от фирма „Агриндо“ ЕООД

С настоящата референция изразяваме благодарността си към фирма „Анди груп 2009“ ЕООД, представлявана от Андрей Кръстев, за професионализма и уменията при водене на бизнес преговори с чуждестранни клиенти. „Агриндо“ ЕООД се занимава с производство, обработка и продажба на ориз. Произвежданият от фирмата ориз преминава през високо технологични процеси като водно полиране, почистване и цветно сортиране. Мисията на Агриндо днес е: качеството на произведения от нас ориз, развитие, иновация и конкурентноспособност. С фирма „Анди груп 2009“ ЕООД работим от 2016 г. През този период на съвместната ни работа, фирмата ни представя на полския пазар, среща се с потенциални клиенти, представя ни на изложения и допринася за увеличаване на продажбите чрез доброто представяне на нашия ориз. От започването до днес ние получаваме изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа. Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че Андрей Кръстев заслужава доверието Ви. Венко Пачов /подпис/   Препоръка от Венко Пачов

ПРЕПОРЪКА на Андрей Димов Кръстев

Технически  Университет - Варна е най-голямото  Висше техническо  училище  извън столицата. През своята 57-годишна  история  той се е утвърдил  като водещ  научноизследователски и учебен център подготвящ студенти в областта  на "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика",  "Социални,  стопански   и правни  науки"  и  "Педагогически   науки  в  направление Техника и технологии". Университетът  е първото в България висше училище с Европейска институционална оценка от Асоциацията на европейските университети  и първия български университет със сертифицирана система за управление на качеството на образованието  и научните изследвания   ISO   9001-2000. Студентски съвет при ТУ-Варна е основан през 1995г в съответствие  с изискванията  на Закона за висшето образование.  Неговият състав наброява 24 студенти  и докторанти,  които са членове на Общото събрание  на университета.  Членовете  му вземат активно  участие  в управлението  на ТУ­ Варна,  чрез  участието  си  в  Академичния  съвет,  Факултетните  съвети,  Комисиите  по разпределение  на стипендиите  и местата в общежитията.  Студентски  съвет  при ТУ-Варна е един от най-добре работещите съвети в България. Андрей Кръстев е  избран  от  Студентски  съвет  за  председател на Студентски информационен център през ноември 2000 г.,  а  през ноември 2002 г. е избран за председател на Студентски съвет. Заема поста Председател до дипломирането си през лятото на 2004 г. Андрей Кръстев отлично познава структурата  на Университета  и правилниците отнасящи  се до правата и задълженията на студентите.  Винаги се е стремял да отстоява правата на студентите пред преподаватели и ръководство, спазвайки академичната етика и морал. Дава най-доброто от себе си като ръководител  на Студентския  съвет, както и в произхождащите  от това задължения.  Бързо и лесно  се адаптира  към всички  промени,  които среща  в работата  си· със студентите  от различни курсове и специалности, породени от различните техни проблеми и потребности. Андрей Кръстев винаги се е стремял да постига максимален ефект от своята работа, като в същото време е подържал много добър успех в обучението си. Той е отговорен  и организиран,  умее да работи в колектив и да сплотява колективния  дух, показва инициатива и постоянство в работата си. Андрей Кръстев е комуникативна,  гъвкава и адаптивна  личност,  изпълнява  задълженията  си с ентусиазъм, демонстрира  професионално  поведение и лоялност. Ректор проф. д-р. инж. Стефан Барудов /подпис/ Препоръка на Андрей Кръстев

Андрей Кръстев е много отговорен и целеустремен човек. Познаваме се от повече от двадесет години. Сътрудничеството с него е лесно. Също така, той се е доказал като много способен лидер на екип.

С Андрей Кръстев работихме 1,5 г. в развитието на онлайн присъствието на фирма Генев Т.С., както и на СПА център Get.O! През това време Андрей работи много професионално и отговорно, като подхождаше много креативно на поставените му задачи и разви профилите ни в социалните мрежи - LinkedIn, Youtube, Facebook и Instagram. Показа много добри умения за работа с WordPress и WooCommerce при изработката на фирмения ни сайт. Препоръчвам Андрей Кръстев, ако искате да имате професионално онлайн присъствие на вашата фирма!

Андрей Кръстев е професионалист с внимание към детайла!

Благодаря на Андрей Кръстев за професионалната подкрепа и помощ през 2022 година, помогна ми за разработване на няколко презентации, подобри съдържанието на сайта на Дакс (www.daks-bg.com), направи и добави много качествени снимки на продуктите. Помогна ми и за присъствието ми в LinkedIn. Заедно обсъждахме въпроси свързани с дигиталния маркетинг на продуктите за корпоративна реклама. Определено малкия бизнес има нужда от подкрепата на специалисти като теб!

Сподели в: