Венко Пачов, собственик на „Агриндо“

Венко Пачов

РЕФЕРЕНЦИЯ
от фирма „Агриндо“ ЕООД

С настоящата референция изразяваме благодарността си към фирма „Анди груп 2009“ ЕООД, представлявана от Андрей Кръстев, за професионализма и уменията при водене на бизнес преговори с чуждестранни клиенти.

„Агриндо“ ЕООД се занимава с производство, обработка и продажба на ориз. Произвежданият от фирмата ориз преминава през високо технологични процеси като водно полиране, почистване и цветно сортиране. Мисията на Агриндо днес е: качеството на произведения от нас ориз, развитие, иновация и конкурентноспособност.

С фирма „Анди груп 2009“ ЕООД работим от 2016 г. През този период на съвместната ни работа, фирмата ни представя на полския пазар, среща се с потенциални клиенти, представя ни на изложения и допринася за увеличаване на продажбите чрез доброто представяне на нашия ориз.

От започването до днес ние получаваме изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа.

Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че Андрей Кръстев заслужава доверието Ви.

Венко Пачов /подпис/

 

Препоръка от Венко Пачов

Сподели в: